برگزاری دومین همایش و فن‌بازار ملی سلامت 16 و 17 آبان ماه سال 95

  11/9/2016 12:00:00 AM

برگزاری دومین همایش و فن‌بازار ملی سلامت 16 و 17 آبان ماه سال 95
Facebook Twitter Google LinkedIn

دکتر مسعود یونسیان از برگزاری دومین همایش و فن‌بازار فناوری‌های حوزه‌ی سلامت با هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تجاری سازی ایده‌ها خبر داد. به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه، دکتر مسعود یونسیان معاون پژوهشی دانشگاه، از برگزاری دومین همایش و فن‌بازار حوزه سلامت خبر داد و هدف از برگزاری این فن‌بازار را اقدام و عمل در راستای رشد هر چه بیشتر علمی در این حوزه و نهادینه کردن پایه‌های اقتصاد مقاومتی در علوم پزشکی کشور خواند. دکتر یونسیان تسهیل هر چه بیشتر ارتباط بین مراکز رشد، شرکت‌های فناور و سازمان‌های کارفرمایی را از دیگر اهداف برگزاری این همایش دانست و گفت: بعد از برگزاری موفق اولین دوره این فن‌بازار در سال گذشته، با کوشش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، آبان امسال شاهد برگزاری دومین دوره این فن‌بازار با حضور بیش از 400 شرکت‌ دانش بنیان، مراکز رشد و سازمان های کارفرمایی بودیم.

Send Message