انتخاب شرکت همانند سازبافت کیش به عنوان برترین شرکت دانش بنیان و تولید کننده داخلی در دومین جشنواره ی ملی و کنگره ی بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

  7/17/2017 12:00:00 AM

انتخاب شرکت همانند سازبافت کیش به عنوان برترین شرکت دانش بنیان و تولید کننده داخلی در دومین جشنواره ی ملی و کنگره ی بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
Facebook Twitter Google LinkedIn

شرکت همانند سازبافت کیش به عنوان برترین شرکت دانش بنیان و تولید کننده داخلی در دومین جشنواره ی ملی و کنگره ی بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی توسط ستاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتخاب شد در این راستا در اختتامیه ی این کنگره جناب آقای دکتر بیان الحق مدیر عامل این شرکت موفق به دریافت لوح تقدیر و یادبودی از جناب آقای دکتر حمیدیه دبیر اجرایی این کنگره شد

Send Message