دستورالعمل های استفاده از محصولات همانند ساز بافت کیش

در این قسمت شما روش های استفاده از محصولات و پیشنهادهای مصرف محصولات و سایر دستورالعمل های شرکت همانند ساز بافت کیش را مشاهده مینمایید که می بایست قبل از هر گونه اقدام نسبت به مطالعه این دستورالعمل ها در این قسمت اقدام نمایید

دستورالعمل استفاده از CenoBone (بیو ایمپلنت استخوانی آلوگرافت)

لطفا قبل از استفاده تمامی مطالب موجود در این دستورالعمل را به دقت مطالعه فرمایید.
این محصول از بافت اهدا شده انسانی فراهم گردیده است.
فقط برای استفاده یک بیمار می باشد . استفاده از این محصول فقط توسط پزشک دندانپزشک و یا جراح واجد صلاحیت مجاز می باشد. لطفا کلیه تکنیکهای حفظ استریلیتی را برای استفاده از این محصول لحاظ نمایید.

توصیف محصول (CenoBone)

بیو ایمپلنت استخوانی با آلوگرافت می.باشد که با اشکال پودر چیپس کراشد ،کیوب بلاک و ... در حجم های مختلف و به صورت مینرالیزه دمینرالیزه کورتیکال، کنسلوس و کورتیکو کنسلوس جهت پیوند استخوان انسانی عرضه میگردد. CenoBone به صورت فریزدرای شده و در بسته بندی استریل عرضه میگردد و تا زمان تاریخ انقضای مندرج بر روی بسته بندی در دمای ٤ تا ۲۲ درجه سانتی گراد قابل نگهداری میباشد.

دستورالعمل استفاده از CenoValve (بیو ایمپلنتهای قلبی عروقی کرایوپرزرو شده)


لطفا قبل از استفاده تمامی مطالب موجود در این دستورالعمل را به دقت مطالعه فرمایید.
این محصول از بافت اهدا شده انسانی فراهم گردیده است.فقط برای استفاده یک بیمار میباشد. استفاده از این محصول فقط توسط پزشک و یا جراح واجد صلاحیت مجاز می باشد. لطفا کلیه تکنیکهای حفظ استریلیتی را برای استفاده از این محصول لحاظ نمایید.

توصیف محصول:

این گروه از محصولات بیوایمپلنت هایی از منشا الو گرافت بوده که از بافت های اهدایی شامل قلب و شش به اشکال مختلف مانند دریچه آئورت دریچه پولمونری مجرای آئورت، مجرای پولمونری، شریان فمورال، Pericard patch و غیره با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا توسط شرکت همانند ساز بافت کیش تولید و فرآوری می گردد.

دستورالعمل استفاده از CenoTendon ( الوگرافت کرایوپرزرو شده از منشأ تاندون و لیگامان)

لطفا قبل از استفاده تمامی مطالب موجود در این دستورالعمل را به دقت مطالعه فرمایید. این محصول از بافت اهدا شده انسانی فراهم گردیده است.
فقط برای استفاده یک بیمار میباشد. استفاده از این محصول فقط توسط پزشک و یا جراح واجد صلاحیت مجاز می باشد. لطفا کلیه تکنیکهای حفظ استریلیتی را برای استفاده از این محصول لحاظ نمایید.

توصیف محصول Carotendon

بیو ایمپلنت با منشا الوگرافت بوده که از بافتهای اهدایی شامل: تاندونهای
قدامی و خلفی استخوان تیبیا، تاندون (Proneus Longus)، تاندون آشیل تاندونهای متصل به استخوان بتلا، مینیسک و ... در ابعاد و شکلهای مختلف توسط شرکت همانند ساز یافت کیش تولید و فرآوری می گردد

دستورالعمل استفاده از CenoMembrane & CenoDerm

بیو ایمپلنت پوششی و غشایی آلوگرافت
لطفا قبل از استفاده تمامی مطالب موجود در این دستورالعمل را به دقت مطالعه فرمایید. این محصول از بافت اهدا شده انسانی فراهم گردیده است.
فقط برای استفاده یک بیمار می باشد . استفاده از این محصول فقط توسط پزشک دندانپزشک و یا جراح واجد صلاحیت مجاز می باشد. لطفا کلیه تکنیکهای حفظ استریلیتی را برای استفاده از این محصول لحاظ نمایید.

توصیف محصول CenoMembrane & CenoDerm

بیوایمپلنت آلوگرافت بوده که از بافت های پوست فاشیا، پریکارد یا پرده آمنیوتیک در ضخامتها و ابعاد مختلف توسط شرکت همانند ساز یافت کیش تولید و فرآوری می گردد. CenoMembrane & CenoDerm به صورت فریز درای و در بسته بندی استریل عرضه میگردد و تا زمان تاریخ انقضای مندرج بر روی بسته بندی در دمای ۴ تا ۲۲ درجه سانتی گراد قابل نگهداری می باشد

دستورالعمل استفاده از CenoCartilage (Fresh Preserved)

بیو ایمپلنت غضروفی از منشأ آلوگرافت
لطفا قبل از استفاده تمامی مطالب موجود در این دستورالعمل را به دقت مطالعه فرمایید.این محصول از بافت اهدا شده انسانی فراهم گردیده است. فقط برای استفاده یک بیمار می باشد . استفاده از این محصول فقط توسط پزشک و یا جراح واجد صلاحیت مجاز می باشد. لطفا کلیه تکنیکهای حفظ استریلیتی را برای استفاده از این محصول لحاظ نمایید.

توصیف محصول Cenocartilage-FP

بیوایمپلنت با منشأ آلوگرافت بوده که از بافت غضروف قفسه سینه و تیغه بینی در ابعاد و شکلهای مختلف به صورت Costal Cartilage و Septum توسط شرکت همانند ساز بافت کیش تولید و فرآوری می گردد. این محصولات پس از فرآوری نهایی به روش Fresh Preservation) FP) فریز شده و تحت شرایط دمایی کنترل شده نگهداری و عرضه می گردند

دستورالعمل استفاده از CenoBone-Frozen

بیو ایمپلنت استخوانی فروزن از منشاء آلو گرافت
لطفا قبل از استفاده تمامی مطالب موجود در این دستورالعمل را به دقت مطالعه فرمایید. این محصول از بافت اهدا شده انسانی فراهم گردیده است.فقط برای استفاده یک بیمار می باشد .
استفاده از این محصول فقط توسط پزشک و یا جراح واجد صلاحیت مجاز می باشد. لطفا کلیه تکنیکهای حفظ استریلیتی را برای استفاده از این محصول لحاظ نمایید.

توصیف محصول CenoBone-Frozen

بیوایمپلنت با منشا آلو گرافت بوده که از بافت استخوانی در ابعاد مختلف توسط شرکت همانند ساز بافت کیش تولید و فرآوری می گردد. این محصولات پس از فرآوری نهایی به روش (Fresh Preservation (FP فریز شده و تحــت شرایط دمایی کنترل شده نگهداری و عرضه می گردند


کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به همانند ساز بافت کیش میباشد.
[ طراحی وب سایت و سئو | امپریال برند ]
Developer & Designer | Hossein Donyadideh